Mục lục Cự tinh chi danh khí lô đỉnh

1840000s01g02081an25q9

Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, quy tắc ngầm, hào môn thế gia, trước cưới sau yêu, cường thế ái thê trung khuyển công X ôn nhuận nội mị minh tinh thụ, 1×1, sinh tử (có bánh bao), HE

Tình trạng bản QT: Hoàn

Link QT:

Truyện dịch chưa xin phép, Mang mục đích phi thương mại, mong mọi người đừng đem ra khỏi blog nhé.

Mình dịch truyện hem hay lắm, đây là lần đầu tiên nên truyện chỉ chính xác được từ 50-70% thui, mn đừng ném đá, có gì sai thì cmm nhé.

 Văn Án

Chương 1 Chương 2

 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7

 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13

Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18

 Chương 19 Chương 20

 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

 Chương 26 Chương 27

.

.

.

văn án

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – Doanh Triệt Thệ Tuyết

1840000s01g02081an25q9

Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, quy tắc ngầm, hào môn thế gia, trước cưới sau yêu, cường thế ái thê trung khuyển công X ôn nhuận nội mị minh tinh thụ, 1×1, sinh tử (có bánh bao), HE
Tình trạng bản QT: Hoàn
Link QT: http://hanguyet2012.wordpress.com/2014/04/10/c-cu-tinh-chi-danh-khi-lo-dinh-doanh-triet-the-tuyet/
Văn Án:
Tiểu minh tinh hạng ba, Lạc Khâu bạch phải lập gia đình, nghe nói đối phương là một cái siêu cấp đại kim chủ, đẹp trai nhiều tiền
Hắn tưởng chính mình là ảnh đế si tình nhiều năm nhưng đổi lại là một câu chia tay, còn không bằng làm gáo vỡ làm muôi, đem mình bán được một cái giá tốt.
Ai có thể nghĩ đến đại kim chủ là người khắc thê, không chỉ mang thân quái bệnh sống không đến 30 tuổi, còn muốn lấy hắn để xung hỷ.
Đương nhiên tối trọng yếu không phải là điều này, ai tới nói cho hắn biết vì cái gì chình mình mang thể chất nội mị trong truyền thuyết, nhìn thấy đại khí thế của kim chủ liền chân nhuyễn?